Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce)

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Prof. Dr. Muhittin Gökmen
Enstitü Müdürü


Muhittin Gökmen, 1982 yılında İ.T.Ü Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü’nden mezun oldu. 1984'de M.E.B. yurtdışı doktora bursundan yararlanarak A.B.D.'ye gitti. University of Pittsburgh'tan 1985'de master derecesi, 1990'da Bilgisayarla Görü (Computer Vision) alanında doktora derecesi aldı. 1991’de aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1992'de İ.T.Ü. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında, Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış ve 1993'de Doçent, 1999'da Profesör ünvanlarını almıştır. 2001-2004 yılları arasında  İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı, sonrasında Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak idari görevlerde bulunmuştur.  Görüntü İşleme ve bilgisayarla görü konularında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, konferanslar düzenlemiş ve bilimsel dergilerde hakemlik yapmıştır. İ.T.Ü'de Bilgisayarla Görü ve Görüntü İşleme Laboratuvarı'nı, İ.T.Ü Yazılım Geliştirme  Merkezi'ni ve İ.T.Ü. Çoğulortam (Multimedia) Merkezi'ni kurmuş ve yönetmiştir.  2004 yılında İTÜ Arıteknokent’te öğretim üyeleri tarafından kurulan ilk şirket olan Divit şirketini kurmuş, 2012 yılında TTGV tarafından verilen Üniversite Sanayi işbirliğinde en başarılı tez ödülü, 2016’da Arıtekonekent tarafından verilen Beetech Fikri ve Sinai Haklar birincilik ödülünü almıştır.  2014 yılında MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin kuruluş çalışmalarında yer alan Muhittin Gökmen, 2015 yılından itibaren MEF Üniversitesinde, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Prof. Dr. Adem Karahoca
Program Koordinatörü

Adem Karahoca, lisans derecesini 1993 yılında İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümünden almıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini İÜ Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Yazılım Anabilim Dalından sırası ile 1995 ve 1998 yıllarında almış ve 1999 yılında Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 1999 yılı sonunda İş-Tim Telekom A.Ş.’de katma değerli projeler yöneticisi olarak görev almıştır. Bu dönemde Churn ve Fraud Management konularında büyük veri tabanları ile ilk çalışmalarını başarı ile tamamlamıştır. “Hukuki Konular Veri Ambarını” başarı ile hayata geçirip,  2001 yılında kıdemli proje yöneticisi olarak atanmıştır. 2002 Eylül ayında Yardımcı Doçent olarak Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde atanmıştır. 2008 Yılında Yönetim Bilişim Sistemleri alanından Doçent derecesini alıp Yazılım Mühendisliği Bölümünde göreve başlamıştır. 2013 haziranında profesör olarak atanmıştır. 2019 Eylül ayına kadar Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım mühendisliği bölümünde görev almıştır. Dr. Karahoca prestijli akademik dergi ve kitaplarda yazarlık ve editörlükler yapmıştır. Yüzden fazla yüksek lisans öğrencisi, 5 adet doktora öğrencisi yetiştirmiştir. 

 

Doç. Dr. Şuayb S. Arslan

Şuayb Ş. Arslan lisans derecesini yüksek onurla 2006 yılında İstanbul Bogaziçi Üniversitesinden aldı. Daha sonra, yüksek lisans derecelerini Amerika Birleşik Devletlerindeki (ABD) Kaliforniya Üniversitesi, San Diego (UCSD) da 2009 ve 2012 yıllarında tamamladı. Ayrıca 2009 yılı yazında,  Boston’da bulunan MERL araştırma enstitüsünde “veri bölütlendirme ve takip” üzerine çalışmalarda bulundu. 2011 ve 2015 yılları arasında, ABD’deki Quantum Corporation ARGE bölümünde, teyp ve disk sistemleri için sinyal işleme merkezli çalışmalar yürüttü.  Bu esnada IBM, Zurich ve HP, Bristol takımları ile gelecek nesil yüksek kapasiteli teyp format ve sistemleri üzerine çalışma fırsatı buldu.  2015-2016 akademik döneminin farklı zamanlarında, kısa süreli  davetli akademisyen rolüyle Fransadaki  Nantes üniversitesinde bulunan Polytech IRCCyN Araştırma enstitüsünde çalışma fırsatı buldu.  Kendisinin şu anda ilgilendiği araştırma alanları  veri depolama ve iletişimi için sinyal işleme ve kodlama teknikleri, yazılım tabanlı bulut depolama sistem tasarımları ve dağıtık parallel mimariler olarak sayılabilir. Yüksek lisans araştırma konuları daha çok veri depolama ve iletişimi için kodlama, kablosuz iletişim teknikleri  ve randımanlı imge ve video kaynak kodlaması ve aktarımı olarak sayılabilir. Şuayb Ş. Arslan uluslar arası araştırma kuruluşları olan IEEE ve Sigma Xi’ye üyedir.

Doç. Dr. İlker Bekmezci

İlker Bekmezci lisans derecesini 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden almıştır. Yüksek lisans dercesini aynı bölümde 1998 yılında tamamlamıştır. Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile Askeri Gözetleme konulu doktora tezini 2008 yılında yine Boğaziçi Ünversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde başarı ile bitirmiştir. 2010 yılında Yardımcı Doçent ve 2014 yılında Doçent ünvanı almıştır. Kariyeri boyunca birçok akademik idari görevde de yer alan İlker Bekmezci’nin çeşitli bilimsel dergilerde birçok yayını bunmaktadır. TÜBİTAK’ın ve diğer bazı devlet kurumlarının birçok akademik araştırma projlerinde yer alan Dr. Bekmezci, Ekim 2018 tarihinden itibaren MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde doçent unvanı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Tuna Çakar

Tuna Çakar, lisans derecesini 2004’de Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı’nda tamamladı. Lisans bitirme tezini pertürbasyon tekniği kullanarak proteinlerin 3-boyutlu modellenmesi üzerine yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı’nda yüksek lisans derecesini tamamladı. Yüksek lisans tezini deri iletkenliği ve nabız ölçüm yöntemlerini kullanarak duygulanım süreçlerini anlamak üzerine yaptı. Doktora derecesini ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora tezinde insanlardaki aynılık değer yargılarıyla ilgili karar verme süreçlerinin matematiksel, nörofizyolojik ve biometrik ölçüm yöntemlerine dayanan modellerle anlaşılması üzerine yaptı. Dr. Tuna Çakar hali hazırda uygulamalı nörobilim alanında sektöre yönelik ve akademik projelerde aktif olarak çalışmaktadır. Şubat 2016'dan beri MEF Üniversitesi bünyesinde çalışmaktadır.​

 

Dr. Öğr. Üyesi Berk Gökberk

Dr. Berk Gökberk lisans (1999), yüksek lisans (2001), ve doktora (2006) derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden aldı. Doktora tezinde 3-boyutlu yüz tanıma sistemleri ve sınıflandırıcı tümleştirme üzerine yaptığı çalışmalarla Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Tez Ödülüne layık görüldü. Biyometrik sistemler, güvenlik, kişisel gizlilik, 2 ve 3-boyutlu bilgisayarla görme, imge ve video işleme, 3-boyutlu nesne analizi, örüntü tanıma, yapay öğrenme ve insan-bilgisayar etkileşimi alanlarında doktora sonrası çalışmalarına Hollanda’da Philips Research Eindhoven (2006-2008) ve University of Twente’de (2008-2014) devam eden Berk Gökberk, 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak lisansüstü seviyesinde Biyometrik Sistemler ve 3-Boyutlu Bilgisayarla Görme dersleri vermektedir. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şeniz Demir

Şeniz Demir, lisans derecesini 2000 yılında Marmara Üniversitesi ve yüksek lisans derecesini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden aldı. Doktora derecesini ise 2010 yılında Delaware Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde tamamladı. Doktora tezinde doğal dil üretimi ve görme engelli bireyler için dil tabanlı destek teknolojileri üzerine çalışmalar yürüttü. Doktora çalışmaları ile CIS Frank A. Pehrson Lisansüstü Öğrenci Başarı Ödülüne ve Delaware Üniversitesi Tez Bursuna layık görüldü. 2011-2017 yılları arasında TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde uzman ve başuzman araştırmacı olarak görev yaptı. Bu süreçte Türkçe doğal dil işleme ve metin analizi üzerine çalışmalarda bulundu. Dr. Demir, Eylül 2017 tarihinden itibaren MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 

 

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x